HUMAN TALENT
DIRECTORS
TIM BEREZIN
CAT WITH KNIFE
TANYA CHEKHOVA
SASHA ISAKOVA
ALEXANDER KOTT
DMITRY SHEBUNIN
MESH13
ARSENIY POLUSHKIN
ALEXANDER SELIVERSTOV
DMITRY SHEBUNIN
SERGII SHEVTSOV
GOSHA TOIDZE
IVAN I. TVERDOVSKIY
DMITRY SHEBUNIN
KESHA VAKHRIN
POLINA REZER
+7 916 525-35-95
POLINA@WEAREHUMAN.RU